Copyright

Notice & take down procedure
Alle inhoud op TimeJacker wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u middels de hieronder beschreven procedure bij TimeJacker een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen. 

Inbreukmakende informatie & bewijsstukken
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u in onderstaand formulier bij "Subject" een deeplink op te nemen van de video waarop u van mening bent dat het inbreuk maakt op uw eigendomsrechten. In het veld "Feedback" kunt u uw verzoek nader motiveren. TimeJacker wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Door op "Upload" te klikken zendt u dit formulier naar TimeJacker en verzoekt u hierdoor TimeJacker de hieronder vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij dat u dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Vervolgstappen
TimeJacker streeft ernaar uw verzoek binnen één week te behandelen. Indien TimeJacker uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat TimeJacker enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig onrechtmatig handelen.